Hírek
Közérdekű adatok
Levéltárunk
Szolgáltatások
Iratkezelés felügyelete
Iratnyilvántartás
Adatbázisok
Kiadványok
Zalai Digitális Archívum
Kapcsolatok
Technikai információkVirtuális kiállításokDegré Alajos Zalai Honismereti Alapítvány


Honlapunk elkészítését a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Nemzeti Kulturális Alapprogram Levéltári Kollégiuma támogatta.


Arculatterv és fotók:
Zóka Gyula

Zalai Gyűjtemény sorozatEgyedi kiadványokDigitalizált, letölthető kiadványok

A Zalai Gyűjtemény sorozat eddig megjelent kötetei


Blázy Árpád: A gyógyszerészet megjelenése és fejlődése Zala megyében. 1711-1847. Zalaegerszeg. Zala Megyei Tanács V.B. Művelődésügyi Osztálya. 1974. 107 o. (Zalai Gyűjtemény 1.)  

Tanulmányok. Szerk. Degré Alajos. Zalaegerszeg. Zala Megyei Tanács V.B. Művelődésügyi Osztálya. 1974. 206 o. (Zalai Gyűjtemény 2.)  

Lagzi István: Lengyel menekültek Zala megyében a második világháború idején. Zalaegerszeg. Zala Megyei Tanács V.B. Művelődésügyi Osztálya. 1975. 190 o. (Zalai Gyűjtemény 3.)  

Béli József: Az 1945-ös földreform végrehajtása Zala megyében. Zalaegerszeg. Zala Megyei Tanács V.B. Művelődésügyi Osztálya. 1977. 239 o. (Zalai Gyűjtemény 4.)  

Tanulmányok Deák Ferencről. Szerk. Degré Alajos. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1976. 451 o. (Zalai Gyűjtemény 5.)  

Régészeti tanulmányok. Szerk. Degré Alajos. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1976. 222 o. ill. (Zalai Gyűjtemény 6.)  

Szentmihályi Imre: Hetés és Lendvavidék néprajzi sajátosságai. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1977. 27 o. (Zalai Gyűjtemény 7.)  

Közlemények Zala megye közgyűjteményeinek kutatásaiból 1978. Szerk. Degré Alajos. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1978. 210 o. ill. (Zalai Gyűjtemény 8.)  

Kotnyek István: Alsófokú oktatás Zala megyében 1918-ig. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1978. 248 o. (Zalai Gyűjtemény 9.)  

Vajda József: Hallottad-e hírét Zalaegerszegnek? 333 zalai népdal. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1978. 362 o. (Zalai Gyűjtemény 10.)  

Vaska Miklós: Paraszti gazdálkodás Nován a két világháború között. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1979. 70 o. ill. (Zalai Gyűjtemény 11.)  

Közlemények Zala megye közgyűjteményeinek kutatásaiból 1979. Szerk. Degré Alajos. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1979. 242 o. (Zalai Gyűjtemény 12.)  

Horváth Károly: Egy hernyéki parasztember dalkincse. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1980. 476 o. (Zalai Gyűjtemény 13.)  

Horváth László: A magyarszerdahelyi kelta és római temető. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1979. 111 o. ill. (Zalai Gyűjtemény 14.)  

Varga János: Deák Ferenc és az első magyar polgári büntetőrendszer tervezete. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1980. 171 o. (Zalai Gyűjtemény 15.)  

Közlemények Zala megye közgyűjteményeinek kutatásaiból. 1980-1981. Szerk. Degré Alajos. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1981. 232 o. (Zalai Gyűjtemény 16.)  

Petánovics Katalin: A Festeticsek balatonkeresztúri uradalmának kontraktusai (1772-1793). Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1981. 252 o. (Zalai Gyűjtemény 17.)  

Közlemények Zala megye közgyűjteményeinek kutatásaiból 1982-1983. Szerk. Degré Alajos. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1983. 319 o. (Zalai Gyűjtemény 18.)  

Müller Róbert: A mezőgazdasági vaseszközök fejlődése Magyarországon a késővaskortól a törökkor végéig. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1982. I-II. 930 o. (Zalai Gyűjtemény 19.)  

Kerecsényi Edit: A muramenti horvátok története és anyagi kultúrája. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1983. 369 o. (Zalai Gyűjtemény 20.)  

Közlemények Zala megye közgyűjteményeinek kutatásaiból 1984-1985. Szerk. Degré Alajos, Halász Imre. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1985. 226 o. (Zalai Gyűjtemény 21.)  

dr. Gaál Antal: Zala megye közigazgatási beosztása és a tanácsok tisztségviselői 1950-1985. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1986. 146 o. (Zalai Gyűjtemény 22.)  

Bencze Géza: Zala megye leírása a reformkorban. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1986. 188 o. (Zalai Gyűjtemény 23.)  

Zala megye földrajzi nevei. II. A keszthelyi járás. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1986. 157 o. (Zalai Gyűjtemény 24.)  

Közlemények Zala megye közgyűjteményeinek kutatásaiból 1986. Szerk. Halász Imre. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1986. 359 o. (Zalai Gyűjtemény 25.)  

Közlemények Zala megye közgyűjteményeinek kutatásaiból 1987. Szerk. Bilkei Irén. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1987. 288 o. (Zalai Gyűjtemény 26.)  

A dél-dunántúli aprófalvak és szórványok település- és társadalomtörténete. Szerk. Degré Alajos, Foki Ibolya. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1987. 354 o. (Zalai Gyűjtemény 27.)  

Közlemények Zala megye közgyűjteményeinek kutatásaiból 1988. Szerk. Bilkei Irén. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1989. 282 o. (Zalai Gyűjtemény 28.)  

Bilkei Irén - Turbuly Éva: Zala vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái 1555-1711. I. rész. 1555-1609. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1989. 167 o. (Zalai Gyűjtemény 29.)  

Kossuth kormánybiztosa Csány László. 1790-1849. Megjelent Csány László születésének 200. évfordulóján. Szerk. Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1990. 315 o. (Zalai Gyűjtemény 30.)  

Művelődéstörténeti tanulmányok 1990. Szerk. Turbuly Éva. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1990. 372 o. (Zalai Gyűjtemény 31.)  

Kovács Imre: A türjei Premonteri Prépostság története. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1991. 204 o. (Zalai Gyűjtemény 32.)  

A szabadságharc zalai honvédei 1848 - 1849. Szerk. Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1992. 421 o. ill. fotók (Zalai Gyűjtemény 33.)  

Gazdaságtörténeti tanulmányok. Szerk. Kapiller Imre. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1993. 287 o. (Zalai Gyűjtemény 34.)  

Zalai történeti tanulmányok 1994. Szerk. Bilkei Irén. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1994. 306 o. (Zalai Gyűjtemény 35.)  

Hadtörténelmi tanulmányok. Szerk. Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1995. 351 o. (Zalai Gyűjtemény 36/1.)  

Hermann Róbert: Perczel Mór első honmentő hadjárata. Zala megye, 1848. október 17 - december 24. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1995. 148 o. (Zalai Gyűjtemény 36/2.)  

Dokumentumok Zala megye történetéből 1944-1947. Szerk. Káli Csaba, Mikó Zsuzsa. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1995. 261 o. (Zalai Gyűjtemény 37.)  

id. Balogh Elemér: Göcseji szólások és közmondások. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1995. 212 o. (Zalai Gyűjtemény 38.)  

Turbuly Éva: Zala vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái II. 1611-1655. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1996. 190 o. (Zalai Gyűjtemény 39.)  

56 Zalában. A forradalom eseményeinek Zala megyei dokumentumai 1956-1958. Szerk. Csomor Erzsébet, Kapiller Imre. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1996. 538 o. (Zalai Gyűjtemény 40.)  

Iskola és társadalom. A Zalaegerszegen 1956. szeptember 5-6-án rendezett konferencia előadásai. Szerk. Sasfi Csaba. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1997. 416 o. (Zalai Gyűjtemény 41.)  

Zalai történeti tanulmányok. Szerk. Káli Csaba. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1997. 406 o. (Zalai Gyűjtemény 42.)  

A Batthyány-kormány igazságügyi minisztere. Szerk. Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1998. 322 o. (Zalai Gyűjtemény 43.)  

Csány László kormánybiztosi iratai 1848-1849. I-II. kötet. Sajtó alá rend: Hermann Róbert. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1998. I. kötet 432, II. kötet 399 o. (Zalai Gyűjtemény 44.)  

Zala Gyűjtemény 1974-1998 repertórium. Szerk. Kapiller Imre, Kiss Gábor. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1999. 149 o. (Zalai Gyűjtemény 45.)  

Zala megye a XVIII-XIX. században két korabeli leírás alapján. Szerk. Káli Csaba. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1999. 225 o. térképmelléklet (Zalai Gyűjtemény 46.)  

A zalavári és kapornaki konventek hiteleshelyi levéltárainak oklevélregesztái 1527-1541. Szerk., bev: Bilkei Irén. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1999. 135 o. (Zalai Gyűjtemény 47.)  

Dokumentumok Zala megye történetéből 1947-1956. Szerk. Káli Csaba. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1999. 467 o. (Zalai Gyűjtemény 48.)  

Javítva változtatni Deák Ferenc és Zala megye 1832. évi reformjavaslatai. Szerk. Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2000. 305 o. (Zalai Gyűjtemény 49.)  

Zala megye archontológiája 1138-2000. Szerk. Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2000. 524 o. (Zalai Gyűjtemény 50.)  

Horváth Zita: Paraszti vallomások Zalában I. Mária Terézia kori úrbérrendezés kilenc kérdőpontos vizsgálata Zala megye három járásában. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2001. 480 o. (Zalai Gyűjtemény 51.) 

A Zala megyei zsidóság történetének levéltári forrásai 1716-1849. Sajtó alá rend: Németh László. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2002. 288 o. (Zalai Gyűjtemény 52.) 

Balogh Elemér: Sárhidai nóták. Dr. Balogh Elemér emlékeiből. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2002. 328 o. (Zalai Gyűjtemény 53.)  

A zalavári és kapornaki konventek hiteleshelyi levéltárainak oklevélregesztái 1542-1544. Szerk. Bilkei Irén. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2002. 107 o. (Zalai Gyűjtemény 54.) 

Simonffy Emil: A polgári földtulajdon kialakulása és a birtokmegoszlás Délnyugat-Dunántúlon. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2002. 222 o. (Zalai Gyűjtemény 55.) 

Tekintetes karok és rendek! Zala megye országgyűlési követutasításai és követjelentései 1825-1848. Válogatott dokumentumok. Sajtó alá rend: Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2003. 251 o. (Zalai Gyűjtemény 56.) 

56 Zala megyei kronológiája és személyi adattára I-II. Szerk. Csomor Erzsébet, Kapiller Imre. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2004. I. kötet 293, II. kötet 371 o. (Zalai Gyűjtemény 57.) 

Németh László - Paksy Zoltán: Együttélés és kirekesztés. Zsidók Zala megye társadalmában 1919-1945. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2004. 602 o. (Zalai Gyűjtemény 58.) 

Zala követe, Pest képviselője. Deák Ferenc országgyűlési tevékenysége 1833-1873. Szerk. Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2004. 363 o. (Zalai Gyűjtemény 59.) 

Horváth Zita: Paraszti vallomások Zalában II. Mária Terézia kori úrbérrendezés kilenc kérdőpontos vizsgálata Zala megye egerszegi, lövői és muraközi járásában. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2006. 546 o. (Zalai Gyűjtemény 60.) 

Végvárból megyeszékhely. Tanulmányok Zalaegerszeg történetéből. Szerk. Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2006. 382 o. (Zalai Gyűjtemény 61.) 

Paksy Zoltán: Politikai küzdelmek Zala megyében a két világháború között I. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2006. 483 o. (Zalai Gyűjtemény 62.) 

56 Keszthelyen és a Keszthelyi Járásban. A forradalom és megtorlás dokumentumai, kronológiája és személyi adattára. Szerk. Csomor Erzsébet, Kapiller Imre. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2006. 410 o. (Zalai Gyűjtemény 63.) 

A zalavári és kapornaki konventek hiteleshelyi levéltárainak oklevélregesztái 1545-1548. Szerk. Bilkei Irén. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2008. 160 o. (Zalai Gyűjtemény 64.) 

Kardos Ferenc: Veszedelmes habok között látszatik életünk forogni. Források a zalai cigányság 18. századi történetéhez. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2008. 424 o. (Zalai Gyűjtemény 65.) 

Csány László reformkori iratai 1817-1848. Sajtó alá rend: Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2009. 366 o. (Zalai Gyűjtemény 66.) 

Zalai történeti tanulmányok. Szerk. Paksy Zoltán. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2009. 406 o. (Zalai Gyűjtemény 67.) 

A muraközi uradalom gazdasága és társadalma a 17-18. században. Válogatott források. Szerk. Horváth Zita. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2010. 512 o. (Zalai Gyűjtemény 68.)  

Molnár András: Zala megye pecsétje és címere 1550-2010. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2011. 150 o. (Zalai Gyűjtemény 69.) 

Riválisok polgárosodása. Források Zalaegerszeg és Nagykanizsa történetéhez, 1867-1918. Sajtó alá rend: Foki Ibolya. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2011. 414 o. (Zalai Gyűjtemény 70.) 

Kemendy Géza: Harctéri emlékeim, 1942-1943. A magyar királyi 17. honvéd gyalogezred II. zászlóalja a Donnál. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2012. 352 o. (Zalai Gyűjtemény 71.)  

Tóth Péter: Zala vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái III. 1656-1716. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2012. 326 o. (Zalai Gyűjtemény 72.) 

Fára József főlevéltárnok emlékezete. Szerk. Erős Krisztina. Zalaegerszeg. Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltár. 2013. 160 o. (Zalai Gyűjtemény 73.) 

Zalaegerszegi honvédek a Donnál. A magyar királyi 17. honvéd gyalogezred III. zászlóaljának története, 1942-1943. Szerk. Molnár András. Zalaegerszeg. Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltár. 2013. 212 o. (Zalai Gyűjtemény 74.)  

Zala megye levéltára középkori okleveleinek regesztái (1019) 1240–1526. Fordította, a mutatót készítette és szerkesztette: Bilkei Irén. Zalaegerszeg. Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára. 2014. 224 o. (Zalai Gyűjtemény 75.) 

Molnár András - Szabó Péter: Utóvédként a Donnál. Hadiokmányok, harctéri naplók és visszaemlékezések a magyar királyi 9. honvéd könnyű hadosztály történetéhez, 1942-1943. Szerk. Molnár András. Zalaegerszeg. Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára. 2014. I. kötet 420, II. kötet 464 o. (Zalai Gyűjtemény 76.) 

Zalaegerszegi végrendeletek 1701-1826. Sajtó alá rendezte, a bevezetőt és a jegyzeteket írta: Csomor Erzsébet. Zalaegerszeg. Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára. 2015. I. kötet 388, II. kötet 384 o. (Zalai Gyűjtemény 77.) 
Jelmagyarázat:

Megvásárolható kiadvány. További információk a Kiadvány-értékesítés menüpont alatt.
A kiadvány elfogyott, nem vásárolható.
A kiadvány letölthető egyetlen pdf állományban a Zala Megyei Levéltár honlapjáról.
A kiadvány digitalizált változata (minden oldal külön pdf állomány) megtekinthető a Magyar Levéltári Portálon.