Hírek
Közérdekű adatok
Levéltárunk
Szolgáltatások
Iratkezelés felügyelete
Iratnyilvántartás
Adatbázisok
Kiadványok
Zalai Digitális Archívum
Kapcsolatok
Technikai információkVirtuális kiállításokDegré Alajos Zalai Honismereti Alapítvány


Honlapunk elkészítését a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Nemzeti Kulturális Alapprogram Levéltári Kollégiuma támogatta.


Arculatterv és fotók:
Zóka Gyula

Általános információkMegközelíthetőségMúltunkJelenünkMunkatársakPublikációk

Bilkei Irén
tudományos publikációk


1.A pannoniai ABC feliratok értelmezéséhez.
In: Archaeológiai Értesítő 104. 1977. 93-98. p.
2.Római kövek Zalavárról.
In: Közlemények Zala megye közgyűjteményeinek kutatásaiból 1978. szerk: Degré Alajos. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 1978. 23-30. p. (Zalai Gyűjtemény 8.)
3.Die griechischen Inschriften des römischen Ungarns.
In: Alba Regia Annales Musei Stephani Regis Székesfehérvár. 1979. 17. sz. 23-48. p.
4.Bilkei Irén - Horváth László: Késő római sír Hegyesdről.
In: A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 14. szerk: Kralovánszky Alán. Veszprém. Veszprém Megyei Múzeumok Igazgatósága. 1979. 157-161. p.
5.Römische Schreibgeräte aus Pannonien.
In: Alba Regia Annales Musei Stephani Regis Székesfehérvár. 1980. 18. sz. 61-90. p.
6.A Canius kereskedőcsalád Pannoniában.
In: Közlemények Zala megye közgyűjteményeinek kutatásaiból 1980-1981. szerk: Degré Alajos. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 1981. 3-12. p. (Zalai Gyűjtemény 16.)
7.Noricumi római sírkövek Zalában.
In: Közlemények Zala megye közgyűjteményeinek kutatásaiból 1980-1981. szerk: Degré Alajos. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 1981. 13-20. p. (Zalai Gyűjtemény 16.)
8.Schulunterricht und Bildungswesen in der römischen Provinz Pannonien.
In: Alba Regia Annales Musei Stephani Regis Székesfehérvár. 1983. 20. sz. 67-74. p.
9.Brigitte Galsterer: Die Graffiti auf der römischen Gefäßkeramik aus Haltern.
In: Acta Archaeológica Hungariae 1985. 37. sz. 278-279. p. (Bodenalterümer Westfalens 20. Münster, 1983. kiad.) (Műismertetés)
10.Római edényfeliratok a nagykanizsai Thury György Múzeumban.
In: Közlemények Zala megye közgyűjteményeinek kutatásaiból 1984-1985. szerk: Degré Alajos, Halász Imre. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 1985. 5-21.p. (Zalai yűjtemény 21.)
11.Egyetemi levéltár szervezése a keszthelyi Agrártudományi Egyetemen.
In: Az egyetemi levéltárak. szerk: Dóka Klára. Budapest. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Levéltári Szekció, Nemzetközi Egyetemtörténeti Bizottság Magyar Nemzeti Bizottsága, Új Magyar Központi Levéltár, 1986. 101-103. p.
12.Újabb római kőemlékek Zalában.
In: Közlemények Zala megye közgyűjteményeinek kutatásaiból 1986. szerk: Halász Imre. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 1986. 13-19. p. (Zalai Gyűjtemény 25.)
13.Adatok Csák Árpád munkásságához.
In: Közlemények Zala megye közgyűjteményeinek kutatásaiból 1987. szerk: Bilkei Irén. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 1987. 37-46. p. (Zalai Gyűjtemény 26.)
14.Hiteles helyek Zalában XIII-XVI. század.
In: A Dunántúl településtörténete VII. Falvak, várak és puszták a Dunántúlon XI-XIX. század. szerk: Somfai Balázs. Veszprém. MTA Veszprémi és Pécsi Bizottsága, 1987. 343-3850. p. (PAB-VEAB)
15.Zala megye történetének levéltári forrásai.
In: Nótárius 1987. 1. sz. 27-28. p.
16.Zalai kutatók előadásai az 1987. évi településtörténeti konferencián.
In: Nótárius 1988. 1. sz. 47-48. p.
17.Bilkei Irén - Turbuly Éva:
Zala vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái. 1555-1711. I. k. 1555-1609. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 1989. 167 p. (Zalai Gyűjtemény 29.)
18.Adatok a középkori és kora-újkori egyetemjárás és litteratus-műveltség történetéhez Zalában.
In: Művelődéstörténeti tanulmányok. szerk: Turbuly Éva Zalagegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 1990. 29-48. p. (Zalai Gyűjtemény 31. )
19.A Keszthelyi Balatoni Múzeum római kőtára.
In: Zalai Múzeum 2. szerk: Vándor László. Zalaegerszeg. kiadó nélkül, 1990. 117-145. p.
20.Kultúra.
In: Mócsy András - Fitz Jenő: Pannónia régészeti kézikönyve. Budapest. Akadémiai kiadó, 1990. 275-276. 374. p.
21.Bilkei Irén - Kiss József Mihály - Szögi László - Ujvári Gábor:
A Pannon Agrártudományi Egyetem, Keszthely Központi Levéltára. Repertórium. Keszthely. kiadó nélkül, 1990. 181 p.
22.Helytörténeti kiadványok három megyében. 1985-1990. Zala megye.
In: Vasi Szemle 1991. 45. évf. 4. sz. 622-624. p.
23.Die Instrumenta - Inschriften als Indiz für die Sprachkenntniss und den Sprachunterricht.
In: Instrumenta Inscripta Latina. Das römische Leben im Spiegel der Kleininschriften Pécs. kiadó nélkül, 1991. 50-51. p. (Ausstellungskatalog)
24.Stand der paläographischen Forschungen im Bereich der Gelegenheitsinschriften.
In: Specimina Nova. Pécs. kiadó nélkül, 1991. 55-68. p. (A Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Történeti Tanszékének Évkönyve)
25.Csány Ákos - egy köznemes pályája a XVI. században.
In: Gazdaságtörténeti tanulmányok. szerk: Kapiller Imre. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 1993. 7-16. p. (Zalai Gyűjtemény 34.)
26.A hiteles helyek szerepe a feudáliskori magyar közigazgatásban.
In: Comitatus 1993. 3. évf. 3. sz. 52-54. p.
27.Az alsólendvai Bánffy család története a XVI. században.
In: Lendava - Lendva 1192-1992. Tanulmányok Lendva történelméből. Lendava - Lendva. Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, 1994. 30-34. p. (Lendvai Füzetek)
28.Okleveles adatok az ákosházi Sárkány család XVI. századi történetéhez.
In: Zalai történeti tanulmányok 1994. szerk: Bilkei Irén. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 1994. 3-16. p. (Zalai Gyűjtemény 35.)
29.Zalai életrajzi kislexikon. munkatársak: et. al. Bilkei Irén. Zalaegerszeg. Zala Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 1994. 220 p.
30.Adatok Csesztreg történetéhez a 13-16. században.
In: Fejezetek Csesztreg történetéből. szerk: Vándor László. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 1996. 56-58. p. (Zalai Kismonográfiák 2.)
31.Zala megye történelmi olvasókönyve. szerk: Molnár András. közreműködő: Bilkei Irén, Molnár András, Káli Csaba. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 1996. 7-96. p.
32.Egerszeg mezőváros lakói 1524-ben.
In: Zalaegerszeg évszázadai. Várostörténeti tanulmányok. szerk: Kapiller Imre. Zalaegerszeg. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése, 1997. 133-146. p.
33.Zala megye nemessége a Mohács utáni két évtizedben.
In: Zalai történeti tanulmányok. szerk: Káli Csaba. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 1997. 21-61. p. (Zalai Gyűjtemény 42.)
34.Zalai életrajzi kislexikon. 2. jav. bőv. kiadás. szerkesztő biz.:Bilkei Irén. Zalaegerszeg. Zala Megyei Önkormányzati Közgyűlés, 1997. 213 p.
35.Beszámoló az Önkormányzati Levéltárak Tanácsa közgyűléséről.
In: Levéltári Szemle 1998. 48. évf. 2. sz. 58-61. p.
36.A keszthelyi Balatoni Múzeum római kőtára.
In: Villa Filip. Honismereti folyóirat. szerk: P. Miklós Tamás, Müller Márton. Révfülöp. Révfülöpi Honismereti Egyesület, 1998.
37.Kondorné Látkóczki Erzsébet: Árpád-kori oklevelek a Heves Megyei Levéltárban. Diplomata aetatis Arpadianae in Archivo Comitatus Hevensiensis Conservata.
In: Levéltári Szemle 1998. 48. évf. 1. sz. 62-63. p. (Műismertetés)
38.Zalalövő története 1490-1566.
In: Zalalövő története az ókortól napjainkig. szerk: Molnár András. Zalalövő. Zalalövő és Környéke Közéletéért, Kultúrájáért, Környezetéért Alapítvány, 1998. 83-104. p.
39.A zalavári és a kapornaki konventek hiteleshelyi levéltárainak oklevélregesztái. 1526-1547. (Kutatási beszámoló)
In: Levéltári Szemle 1998. 48. évf. 4. sz. 25-30. p.
40.A zalavári és kapornaki konventek hiteleshelyi levéltárainak oklevélregesztái. 1527-1541. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 1999. 135 p. (Zalai Gyűjtemény 47.)

1. oldal 2 >