Hírek
Közérdekű adatok
Levéltárunk
Szolgáltatások
Iratkezelés felügyelete
Iratnyilvántartás
Adatbázisok
Kiadványok
Zalai Digitális Archívum
Kapcsolatok
Technikai információkVirtuális kiállításokDegré Alajos Zalai Honismereti Alapítvány


Honlapunk elkészítését a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Nemzeti Kulturális Alapprogram Levéltári Kollégiuma támogatta.


Arculatterv és fotók:
Zóka Gyula

Általános információkMegközelíthetőségMúltunkJelenünkMunkatársakPublikációk

Bilkei Irén
tudományos publikációk


21.Bilkei Irén - Kiss József Mihály - Szögi László - Ujvári Gábor:
A Pannon Agrártudományi Egyetem, Keszthely Központi Levéltára. Repertórium. Keszthely. kiadó nélkül, 1990. 181 p.
22.Helytörténeti kiadványok három megyében. 1985-1990. Zala megye.
In: Vasi Szemle 1991. 45. évf. 4. sz. 622-624. p.
23.Die Instrumenta - Inschriften als Indiz für die Sprachkenntniss und den Sprachunterricht.
In: Instrumenta Inscripta Latina. Das römische Leben im Spiegel der Kleininschriften Pécs. kiadó nélkül, 1991. 50-51. p. (Ausstellungskatalog)
24.Stand der paläographischen Forschungen im Bereich der Gelegenheitsinschriften.
In: Specimina Nova. Pécs. kiadó nélkül, 1991. 55-68. p. (A Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Történeti Tanszékének Évkönyve)
25.Csány Ákos - egy köznemes pályája a XVI. században.
In: Gazdaságtörténeti tanulmányok. szerk: Kapiller Imre. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 1993. 7-16. p. (Zalai Gyűjtemény 34.)
26.A hiteles helyek szerepe a feudáliskori magyar közigazgatásban.
In: Comitatus 1993. 3. évf. 3. sz. 52-54. p.
27.Az alsólendvai Bánffy család története a XVI. században.
In: Lendava - Lendva 1192-1992. Tanulmányok Lendva történelméből. Lendava - Lendva. Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, 1994. 30-34. p. (Lendvai Füzetek)
28.Okleveles adatok az ákosházi Sárkány család XVI. századi történetéhez.
In: Zalai történeti tanulmányok 1994. szerk: Bilkei Irén. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 1994. 3-16. p. (Zalai Gyűjtemény 35.)
29.Zalai életrajzi kislexikon. munkatársak: et. al. Bilkei Irén. Zalaegerszeg. Zala Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 1994. 220 p.
30.Adatok Csesztreg történetéhez a 13-16. században.
In: Fejezetek Csesztreg történetéből. szerk: Vándor László. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 1996. 56-58. p. (Zalai Kismonográfiák 2.)
31.Zala megye történelmi olvasókönyve. szerk: Molnár András. közreműködő: Bilkei Irén, Molnár András, Káli Csaba. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 1996. 7-96. p.
32.Egerszeg mezőváros lakói 1524-ben.
In: Zalaegerszeg évszázadai. Várostörténeti tanulmányok. szerk: Kapiller Imre. Zalaegerszeg. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése, 1997. 133-146. p.
33.Zala megye nemessége a Mohács utáni két évtizedben.
In: Zalai történeti tanulmányok. szerk: Káli Csaba. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 1997. 21-61. p. (Zalai Gyűjtemény 42.)
34.Zalai életrajzi kislexikon. 2. jav. bőv. kiadás. szerkesztő biz.:Bilkei Irén. Zalaegerszeg. Zala Megyei Önkormányzati Közgyűlés, 1997. 213 p.
35.Beszámoló az Önkormányzati Levéltárak Tanácsa közgyűléséről.
In: Levéltári Szemle 1998. 48. évf. 2. sz. 58-61. p.
36.A keszthelyi Balatoni Múzeum római kőtára.
In: Villa Filip. Honismereti folyóirat. szerk: P. Miklós Tamás, Müller Márton. Révfülöp. Révfülöpi Honismereti Egyesület, 1998.
37.Kondorné Látkóczki Erzsébet: Árpád-kori oklevelek a Heves Megyei Levéltárban. Diplomata aetatis Arpadianae in Archivo Comitatus Hevensiensis Conservata.
In: Levéltári Szemle 1998. 48. évf. 1. sz. 62-63. p. (Műismertetés)
38.Zalalövő története 1490-1566.
In: Zalalövő története az ókortól napjainkig. szerk: Molnár András. Zalalövő. Zalalövő és Környéke Közéletéért, Kultúrájáért, Környezetéért Alapítvány, 1998. 83-104. p.
39.A zalavári és a kapornaki konventek hiteleshelyi levéltárainak oklevélregesztái. 1526-1547. (Kutatási beszámoló)
In: Levéltári Szemle 1998. 48. évf. 4. sz. 25-30. p.
40.A zalavári és kapornaki konventek hiteleshelyi levéltárainak oklevélregesztái. 1527-1541. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 1999. 135 p. (Zalai Gyűjtemény 47.)
41.Zala megye közigazgatása a kezdetektől 1541-ig.
In: Zala megye archontológiája 1138-2000. szerk: Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 2000. 9-21. p. (ugyanitt: Zala megye tisztviselőinek címtára és névtára 1138-1596) (Zala Gyűjtemény 50.)
42.A községtörténet középkori és koraújkori forrásai a Zala Megyei Levéltárban.
In: Szentgyörgyvölgytől Kehidáig. A zalai falvak történetének levéltári forrásai. szerk: Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 2001. 7-13. p.
43.Nemesi társadalom és vármegyei közigazgatás a 16. században.
In: Zala megye ezer éve. szerk: Vándor László. [Zalaegerszeg]. kiadó nélkül, [2001]. 85-88. p.
44.Bilkei Irén - Káli Csaba - Petánovics Katalin:
Zalavár. szerk: Bilkei Irén. hely nélkül. Száz magyar falu könvvesháza Kht., [2001]. 200 p. (Száz magyar falu könyvesháza)
45.Beszámoló a Magyar Levéltárosok Egyesülete forrásközlő szekciójáról.
In: Levéltári Szemle 2002. 52. évf. 4. sz. 74-75. p.
46.Nemesasszonyok a XVI. századi Zalában.
In: Női sorsok a történelemben. szerk: Mózer Ibolya. Szombathely. Berzsenyi Dániel Főiskola Történelem Tanszék, 2002. 119-132. p. (Partes populorum minores alienigenae. 7)
47.A zalai köznemesség tárgyi kultúrája, életmódja a 16. századi hiteleshelyi oklevelek alapján.
In: Levéltári Szemle 2002. 52. évf. 1. sz. 10-22. p.
48.A zalavári és kapornaki konventek hiteleshelyi levéltárainak oklevélregesztái. 1542-1544. szerk: Bilkei Irén. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 2002. 107 p. (Zalai Gyűjtemény 54.)
49.Adatok Zala megye 16. századi archontológiájához.
In: Levéltári Szemle 2004. 54. évf. 1. sz. 39-57. p.
50.Bilkei Irén - Kapiller Imre - Molnár András:
Armálisok. Nemesi címereslevelek a Zala Megyei Levéltár gyűjteményéből 1477-1898. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár, 2004. 135 p.
51.Gyermek és gyermekjáték a középkorban.
In: Gyermekek a történelemben. szerk: Mózer Ibolya. Szombathely. Berzsenyi Dániel Főiskola Történelem Tanszék, 2004. 93-104. p. (Partes populorum minores alienigenae 8.)
52.A zalavári és a kapornaki konventek hiteleshelyi tevékenységének néhány sajátossága a Mohács utáni évtizedekben.
In: Studia professoris - professor studiorum. Tanulmányok Érszegi Géza hatvanadik születésnapjára. (Szerk. Almási Tibor et al.) Bp., 2005. 47-58. p.
53.Egy köznemes hölgy végrendelete a 16. századból.
In: Partes populorum minores et alienigenae 9. (Szerk. Mózer Ibolya) Szombathely, 2004-2005. 111-118. p.
54.Egerszeg a XIV-XVI. században.
In: Végvárból megyeszékhely. Tanulmányok Zalaegerszeg történetéből. (Zalai Gyűjtemény 61.) (Szerk. Molnár András) Zalaegerszeg, 2006. 9-18. p.
55.A XVI. századi megyei archontológia forrásai.
In: A Magyar Levéltárosok Egyesülete 2004. évi vándorgyűlése. Piliscsaba. (Szerk. Takács Edit) Budapest, 2006. 187-191. p.
56.Holub József zalai munkássága.
In: Történészek és jogtörténészek Holub Józsefről. (Szerk. Szekeres Róbert) Pécs, PTE, 2006. 13-18. p.
57.Egy sajátos magyar jogintézmény, a hiteleshely Mohács utáni évtizedei.
In: Jogtörténeti Szemle 2007. 4. sz. 19-30. p.
58.Zala három évtizede Hunyadi Mátyás királysága idején.
In: Honismeret 2008. 3. sz. 6-11. p.
59.A mindennapi élet Mátyás király korában.
In: Honismeret 2008. 6. sz. 21-22. p.
60.Források a Muravidék történetéhez. Szöveggyűjtemény. (Szerk. Mayer László, Molnár András) Szombathely-Zalaegerszeg, 2008. 1. köt. 871-1849. [Társszerzőként a 33-174. p.]

< 1 2 >